Animacije

Predstavitev pojma kognicija in njenega vpliva na načrtovanje v digitalnih medijih, natančneje v spletnem mestu.

 

Predstavitev uporabe aplikacije Team Maker.